Välkommen Dunderbygge Försäljning Åkeri Container Kontakta Oss

Välkommen Till Lindgrens Åkeri AB

Vi  är ett företag som startade sin verksamhet 1929 med bl. a mjölktransporter och är idag ett flexibelt åkeri

med en bred fordons/maskinpark för allehanda uppdrag. Vi är ca. 25 anställda.

Vår bas finns i Haparanda men vår marknad är hela Norden.

Vi   - tillverkar/säljer ”Dunderbygge     

 

       - säljer nya/beg containers                       

 

       - är återförsäljare av lastbilstillbehör, extraljus mm.

 

       - utför alla förekommande transportuppdrag

ÅKERI
Lindgrens Åkeri AB är ett företag med

Anos 1929, i dag ett flexibelt åkeri med

bred maskinpark.

DUNDERBYGGE

Original byggnationen för transporter av främst skogsmaskiner, även grävmaskiner,  hjullastare mm.

CONTAINER

Vi säljer containers nya och begagnade

20–45 fot för omg. leverans.

Hemtransporter till humana priser.

© Lindgrens Åkeri 2011 | Tel: 0922- 105 25 |  info@lindgrensakeri.se